SAĞLIK BAKANLIĞI 2019 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ YAYINLANDI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlana [...]

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI İÇİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA UYUM KILAVUZU

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’d [...]

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 7.ULUSAL KONGRESİ EKİM’DE YAPILACAK

Günümüzde sağlık çalışanları Sağlıkta Dönüşüm Programı ve taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamaları ile bi [...]

SAĞLIK VERİLERİNDE YENİ BİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 21.06.2019 tarihli Resmi G [...]

TTB 70. BÜYÜK KONGRESİ’NE KATILDIK

‘Tababet İçin Adalet’ talebiyle düzenlenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi, 22 Haziran 2019 C [...]

DİŞHEKİMLİĞİ MESLEĞİ TANITIM REHBERİ YAYINLANDI

Meslek seçimi; kimliğimizi, geleceğimizi ve tüm yaşamımızı şekillendiren en önemli kararlardan biridir. Bu ne [...]