08.01.2018 1,205

Dişhekimliği Tarihi

İstanbul Dişhekimliği Okulu açılıncaya kadar Osmanlı devrinde dişçilik sanatı cerrahların ve görgüye dayanarak kendini yetiştirmiş kişilerin elindeydi. Anadolu’da 1399’da yaptırılan ilk hastane Yıldırım Darüşşifa’sının dişhekimi kadrosu bulunmazken, 1557 tarihli Süleymaniye Darüşşifa’sının iki cerrah kadrosu bulunduğu, bunların dişhekimliği uygulamaları yapabilecek yetkileri olduğu görülmektedir.

1908’de askeri tıp kökenli Dr. Cemil Topuzlu ve Dr.Halit Şazi Bey’in dişçilik mektebi kurmakla görevlendirilmeleri ile dişhekimliği eğitiminin okullarda verildiği yeni bir dönem başlamıştır.
Kadırga’daki ahşap bir binada hizmete girmiş, 22 Kasım 1908’de bütçesi oluşturularak resmi bir yapıya kavuşturulmuş, 28 Ekim 1909’da fiilen öğretime başlamış, ilk mezunlarını 30 Temmuz 1911’de vermiştir.

Bu okulun açılmasını sağlayan Prof.Dr.Halit Şazi (Kösemihal) 1869'da doğıu. Galatasaray Lisesi ve Askeri Tıbbıye'de parlak bir öğrenci idi. Müşir Prof.Dr.Cemil Topuzlu Paşa (1866-1958)nin yanında asistan oldu. Askeri Tıbbıye'de müze direktörü ve küçük cerrahi profesörü iken dişhekimliğini öğrendi ve Cemil Topuzlu'yu ikna ederek 1909 da dişhekimliği okulunu açtı. 1921 de ölünceye kadar okulda hocalık yaptı.

1934'de Ord.Prof.Dr.Alfred Kantorowitz (1880-1962) Almanya'dan Türkiye'ye geldi. 1949'a kadar İstanbul Dişhekimliği Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Kantorowitz pek çok öğrenci yetiştirdi ve eğitimde reformlar yaptı.
1933’te yapılan Üniversite Reformuna kadar Dişçi ve Eczacı mektepleri Tıp Fakültesine bağlı olarak yönetilirken 31 Temmuz 1937’de kadroları birbirinden ayrılarak Dişhekimliği Yüksek Okulu, 11 Temmuz 64 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi haline getirilmiştir. İlk dekanı Prof.Dr. S.İsmail Gürkan’dır.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Kuruluş yıllarında Kadırga’da başlayıp 1925 yılından sonra Beyazıt meydanındaki binada devam eden eğitim 1970 yılından bu yana Çapa’da inşa edilen yeni binasında sürdürülmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Hacettepe Tıp Fakültesine bağlı Dişhekimliği Yüksek Okulu adı altında 1 Eylül 1963 yılında kurulmuş, 1971 yılında alınan kararla bağımsız bir fakülte olmuş, dekanlığına Prof.Dr. Erdem Yarkut getirilmiştir. Morfoloji binası tümüyle restore edilmiş 1977-78 eğitim dönemi bu binada kurulan Dişhekimliği Fakültesinde başlamıştır. 

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
A.Ü. Tıp Fakültesine bağlı Dişhekimliği Yüksek Okulu 12 Kasım 1963 yılında kurulmuş, 29 Ocak 1964’te 21 öğrenci ile eğitime başlamıştır.1973 yılında resmileşen yasayla fakülte olmuş, dekanlığına Prof.Dr. Cihat Borçbakan atanmıştır. 

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1963 yılında Şişli’de Özel İstanbul Dişhekimliği Yüksek okulu adıyla kurulmuş, 1971 yılında İstanbul İTİA ne bağlı yüksek okul, 1979’da İİTİA Dişhekimliği Fakültesi adını almış, dekanlığına Prof.Dr.Suat İsmail Gürkan getirilmiştir. 20 Temmuz 1982’de Marmara Üniversitesi .Dişhekimliği Fakültesi adını almış,Prof.Dr.İlhan Çuhadaroğlu dekan olmuştur. 

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1968 yılında Ankara’da Başkent Özel Dişhekimliği Okulu 1971’de AİTİA ne bağlanmış, 1982’de Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi adını almış, dekanlık görevi Prof.Dr. Köksal Baloş’a verilmiştir. 

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
1968 yılında İzmir’de Efes Özel Dişhekimliği Okulu ve Yakındoğu Üniversitesi Dişhekimliği adı altında iki okul açılmıştır. 1969 yılında ise İzmir Dişhekimliği Fakültesi kurulmuş, bir süre sonra iki özel okul birleştirilerek Özel İzmir Dişhekimliği Yüksekokulu adını almıştır. 1973’de İzmir Dişhekimliği Fakültesine bağlanarak dekanlığına Prof.Dr. Saim Falakalı getirilmiştir. 

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Atatürk Üniversitesine bağlı olarak Erzurum’da 1971 yılında kurulmuş, ilk dekanı Prof.Dr. Tali Ural’dır. 

Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Diyarbakır’da 1976 yılında kurulmuştur. İlk dekanı Prof.Dr.Fikret Bilgin’dir. Dört kez mekan değiştiren fakülte şimdi kampüste kendi yerinde eğitim vermektedir. 

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1987’de Konya’da kurulmuş, 1988’de Prof. Dr.Timur Esener ile eğitime başlamıştır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1992 yılında Samsun’da kurulmuş ,İlk dekanı Prof.Dr. Aslan Akünlü olmuştur. 

Çukurova Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1993 yılında Adana’da kurulmuş, dekanlığına Prof.Dr. İlter Uzel atanmıştır. 

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1995 yılında Sivas’ta kurulmuş, dekanlığına Prof.Dr.Timur Esener atanmıştır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1996 yılında Isparta’da kurulmuş, Prof.Dr.Şenol Tözüm ilk dekanı olmuştur. 

Yeditepe Vakıf Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1996 yılında İstanbul’da kurulmuş, dekanlığına Prof.Dr. Türker Sandallı atanmıştır. 

Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1999 yılında Ankara’da mezuniyet sonrası eğitim veren bir enstitü olarak kurulmuş, başına ilk olarak Prof.Dr. Nur Altınörs getirilmiştir. 

Kırıkkale Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
2003 yılında eğitime başlaması planlanmış, 2004 yılında Prof.Dr. Sevim Orkut dekanlığa atanmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
2003 yılında kurulmasına karar verilmiş 2004 yılında dekanlığa Prof.Dr.İftihar Köksal atanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
2003 yılında kurulmasına karar verilmiş, 2004 yılında dekanlığına Prof.Dr. Bülent Kesim atanmıştır. 

KAYNAKLAR
Dişhekimliği Tarihi Prof.Dr. Gönül Alpaslan
Dişhekimliği Tarihi Prof.Dr. Yüksel Noras
Anadolu Uygarlıklarında Diş Hekimliği Prof.Dr. İlter Uzel
Anadolu Uygarlıklarında Dişhekimliği Aydera Dental Türk

DUYURULAR

01.03.2019 ODA İLETİŞİM NUMARASI

ODA İLETİŞİM NUMARASI [...]

01.03.2019 1,062

08.01.2018 TDB 2018 Yılı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

Dişhekimlerinin 2018 yılında uygulayacakları `Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`, Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlener [...]

08.01.2018 0