08.01.2018 1,468

Odamız

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun 22-23 Aralık 2010 tarihli toplantısında Şanlıurfa ilinin Gaziantep Dişhekimleri Odasından ayrılarak yeni bir Oda kurulması kabul edilmiştir. Oda Merkezi Şanlıurfa’dır. Dişhekimleri Ekrem KAYA, İsmet KARADAĞ, Bozan YÜCEL , Arif Hikmet İZOL ve M.Nedim HATİPOĞLU, TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından Kurucu Üyeliğe atanmıştır.

17-18 Mart 2011 tarihlerinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulda Ekrem KAYA, Bahadır BÜLBÜL, M.Hamza ALICI, Bilal DOBLAN ve Mehmet İLDAN Yönetim Kuruluna seçilmiş ve Ekrem KAYA ilk oda başkanı olmuştur.

10-11 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Şanlıurfa diş hekimleri odası seçimlerinde tek listeyle girmiş olan yönetim kurulu EKREM KAYA,BİLAL DOBLAN,MEHMET ÇALAĞAN,BAHADIR BÜLBÜL.M.HAMZA HACILI Sseçişmiş olup ve EKREM KAYA ODA BAŞKANI OLARAK SEÇİLMİŞTİR.

DUYURULAR

01.03.2019 ODA İLETİŞİM NUMARASI

ODA İLETİŞİM NUMARASI [...]

01.03.2019 1,061

08.01.2018 TDB 2018 Yılı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

Dişhekimlerinin 2018 yılında uygulayacakları `Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`, Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlener [...]

08.01.2018 0