08.01.2018 563

Yönetmelik İçin Mücadelemizi Sürdüreceğiz... Mesleğimize Sahip Çıkmakta Kararlıyız!

Dişhekimi olarak vazgeçmemizin mümkün olmadığı en önemli meslek özelliğimiz, kendi kendimizi yönetiyor olmamızdır. 

Dişhekiminin herhangi bir baskı olmadan, serbestçe, kendi özgür iradesi, vicdanı ve tıbbi bilgileriyle hizmet verebileceği bütün dünyada kabul edilmiş bir mesleki gerçekliktir. Hastalarımıza koyacağımız teşhisin tıbbi ve etik temelli olması, dişhekiminin kendi kendini yönetiyor olma özelliğine, diğer bir deyişle dişhekiminin serbest meslek olma özelliğine hayati derecede bağlıdır.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağında ise, dişhekimi diplomasına sahip olmayan kişilere ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmekte, muayenehane ve polikliniklerin açılması bugünün Türkiye’sinde karşılanması son derece zor olan fiziki şartlar getirilerek bir anlamda engellenmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak mesleğimizin ve toplum ağız diş sağlığının geleceğini ilgilendiren bu önemli değişikliklere ilişkin kaygı ve endişelerimizi pek çok kez hem Sayın Sağlık Bakanına hem de Bakanlık yetkililerine ilettik.

Ancak Sayın Sağlık Bakanı ve yetkililer, tüm seslenişlerimizi duymazdan gelmektedir.

Yönetmelik taslağının bu haliyle kabul edilmesi;  dişhekimliği mesleğinin gelişmesini engelleyecek, mesleğin geleceğini tehlikeye atacak ve meslekte geri dönülmesi mümkün olmayan tahribatlara neden olacaktır.  Zaten şimdiye kadar ülkemizde koruyucu uygulamalardan uzak, yetersiz sağlık politikaları nedeniyle toplumun yüzde 90’ının ağzında oluşan  diş çürüğü ve diş eti hastalıkları; sağlık hizmetlerine erişimde kâr amacının öne çıkarılmasıyla daha büyük boyutlara taşınacaktır. Ağız ve diş hastalıklarının genel sağlıkta yarattığı olumsuz sonuçlar  ise daha da büyüyecektir.

Bu nedenle Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak, sesimizi Sayın Sağlık Bakanına duyurana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

DUYURULAR

01.03.2019 ODA İLETİŞİM NUMARASI

ODA İLETİŞİM NUMARASI [...]

01.03.2019 830

08.01.2018 TDB 2018 Yılı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

Dişhekimlerinin 2018 yılında uygulayacakları `Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`, Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlener [...]

08.01.2018 0