08.01.2018 692

Muayenehanede Diş Teknisyeni İstihdamında Yeni Karar

Dişhekiminin muayenehanesinde diş teknisyeni çalıştırabilmesi Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunmamakla birlikte yargı kararları bunun mümkün olduğu yönünde idi.

Bu konuda oraya çıkan uyuşmazlıklar sebebiyle açılan davalarda İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarında Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinin 9. Maddesindeki düzenlemenin, dişhekimlerinin, münhasıran kendi klinik hastalarının protezlerini yapmak şartıyla diş protez teknisyeni istihdam etmeden asgari araç ve gereçleri bulundurmak kaydıyla laboratuvar işlerini yapabilecekleri, diş protez teknisyeni istihdam edip etmemenin dişhekiminin inisiyatifinde bulunduğu belirtilmişti.

Ancak, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te bu konuda sınırlayıcı düzenlemeye yer verilmesini dikkate alan Danıştay 15. Daire;  dişhekiminin kendi hastalarının protez ihtiyacını karşılamak için laboratuvar işlerini kendisinin yapması mümkün ise de muayenehanesinde bu amaçla diş teknisyeni istihdam edemeyeceğine karar vermiştir. 

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hakkında açılan davada da bu konuyla ilgili yürütmenin durdurulması istemi Danıştay 15. Daire  tarafından kabul edilmemiş; Birliğimiz itirazında bu konuya da değinilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilecek kararla bu konudaki uygulama tam olarak şekillenebilecektir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği

DUYURULAR

01.03.2019 ODA İLETİŞİM NUMARASI

ODA İLETİŞİM NUMARASI [...]

01.03.2019 830

08.01.2018 TDB 2018 Yılı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

Dişhekimlerinin 2018 yılında uygulayacakları `Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`, Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlener [...]

08.01.2018 0